Parametric Intelligent Design – naše originalno rješenje dizajniranja kostura vođenih parametrima u CATIA V5

Parametric Intelligent Design

Dugogodišnje iskustvo u projektiranju u CATIA V5, programu koji nam je olakšao rad zahvaljujući nizu prednosti ovog programa, nas je istovremeno  upoznalo i suočilo sa njegovim brojnim nedostacima i problemima.

U cilju iznalaženja najoptimalnijeg rješenja za daljnji rad u CATIA V5 programu, iznosimo retrospektivu zaključaka na osnovu brojnih modela oblikovanja metodologije dizajniranja kostura u ovom programu. Brojna iskustva u ovom polju rada su nam pomogla da osmislimo, kreiramo i implementiramo pravu metodologiju kostura vođenih parametrima CATIA V5 programa – Parametric Intelligent Design. Parametric Intelligent Design je naše metodološko rješenje – od dizajna skeleta do posljednjeg revidiranog nacrta.

Iskustvena opažanja i zaključci se odnose na nalaženje ravnoteže između potreba klijenata, promjene postojećeg koncepta metodologije u skladu sa individualnim i specifičnim zahtjevima projekata i ispravke aplicirane metodologije uslijed nesavršene funkcionalnosti 3D softvera.

Projektiranje raznovrsne opreme primjenom parametarske metodologoje CATIA V5 dovelo je do razvoja našeg samostalnog originalnog programa na tržištu programerskih usluga, koji smo nazvali Parametric Intelligent Design. Ova metodologija otklanja sve spomenute nedostatke i probleme kao program koji manipulira sa CATIA V5 i MS Office. Svaki od segmenata ovog jedinstvenog programa oblikovan je prema specifičnoj metodologiji klijenta, a pojedini segmenti programa čak i uvjetuju praćenje unaprijed usvojene metodologije od strane klijenata, koji je slijede u svom poslovanju.

Tijekom svih faza rada na kreiranju i krajnjem dizajnu našeg programskog rešenja Parametric Intelligent Design, oslanjali smo se na brojne informacije, detalje, koncepte, pravila, not-to-do pravila i kao najvažnije – razmjenom iskustava sa stručnjacima iz ove sfere programiranja i povratnih informacija klijenata, posebno u dijelu problematike sa kojima se oni u poslovnom smislu suočavaju.

Karakteristike našeg jedinstvenog programa Parametric Intelligent Design, kao stabilnog projekta dizajniranja kostura vođenih parametrima u CATIA V5 i jedinstvenog upravljanja sustavom temeljeno na datotekama, su:

 • ugrađeni sustav za jedinstveno imenovanje proizvoda, nacrta dijelova i za svaku pojedinu os i pogonski parametar koji definira projekt,
 • razrađeni mehanizam stvaranja i korištenja baze podataka, nacrt “spreman” za kostur, što znači da se nacrti izrađuju samo jednom, a potom ti nacrti prate projekt u prostoru ili se referentna os pomiče i/ili rotira (čime se pomiče i/ili rotira nacrt dijela/proizvoda),
 • stroga metodologija kostura “od vrha na dolje”,
 • upravljanje ažuriranjima/promjenama unutar manipulacije nacrtom.

Oblast primjene našeg programa je:

 • projektni uredi koji se bave konstrukcijom i opremom,
 • klijenti koji nisu skloni primjeni ponavljajućih projekata, bilo zbog optimizacije poslovnih procesa ili želje za praćenjem inovativnih trendova,
 • brodogradnja i automobilska industrija,
 • međunarodne korporacije sa svojim specifičnim potrebama.

Razlozi zbog kojih koristimo unaprijeđenu, jedinstvenu i veoma dobro prihvaćenu metodologiju Parametric Intelligent Design-a, metodologiju stabilnh projekata dizajniranja kostura vođenih parametrima u CATIA V5 i jedinstvenog upravljanja sustavom temeljeno na datotekama, su:

 • značajno poboljšana produktivnost u radu klijenata,
 • brža finalizacija projekata na koje se program i metodologija primjenjuju,
 • eliminacija ljudskih grešaka, kao čestih uzroka zastoja i faktora koji ograničavaju učinkovitost poslovanja na više razina.