Rad na dizajniranju raznovrsne opreme primjenom metodoloških parametara CATIA V5 programa doveo je do našeg samostalnog kreiranja originalnog programa na tržištu programerskih usluga, koji smo nazvali Parametric Intelligent Design. Karakteristike našeg jedinstvenog programa, kao okosnicu dizajniranja stabilnih parametrima vođenih kostura u CATIA V5 i jedinstvenog upravljanja sustava zasnovanog na datotekama, su: ugrađeni sustav za jedinstveno imenovanje proizvoda, nacrta dijelova i za svaku pojedinu os i pogonski parametar koji definira projekt, razrađeni mehanizam stvaranja i korištenja baze podataka, nacrt “spreman” za kostur, što znači da se crtaju nacrti samo jednom, a potom ti nacrti prate projekt u prostoru ili se referentna os pomiče i/ili rotira (čime se promiče i/ili rotira nacrt dijela/proizvoda), stroga metodologija kostura “od vrha na dolje”, upravljanje ažuriranjima/promjenama unutar manipulacije nacrtom.