3D prezentacija proizvoda

Ugradnja 3D modela u web stranice je revolucionaran prikaz proizvoda na web stranicama sa ciljem približavanja svojstava proizvoda kupcu (tehničkih, estetskih, funkcionalnih) na posebni, do sada neuobičajeni i potpuno nov način.

3D model, kao trodimenzionalni računalni prikaz, pomaže promatraču da preciznije sagleda neki predmet u virtualnom svijetu. Tako dobivena vizualna informacija na web stranici je daleko kompletnija u odnosu na one koje dosadašnja praksa omogućuje (slika, slajd, videozapis, panoramski prikaz), što i jeste najveći napredak koji 3D tehnologija danas predstavlja.

3D prezentacija proizvoda na web stranicama može biti: interaktivna (mogućnost korisnika da samostalno “upravlja promjenama” na samom modelu), automatizirana (kontrolirana prezentacija bez “uplitanja” korisnika) i statična 3D prezentacija modela.

3D prezentacija proizvoda na web stranicama nudi:
– moguć neprikosnoven prikaz detalja objekta,
– moguća interakcija i pokretljivost dijelova,
– moguća kontrola kuta gledanja,
– potpuna percepcija oblika u prostoru,
– potpuna percepcija prostora,
– podržano od strane svih popularnih web preglednika.

Automatizirani prikaz Tender dizalice

Pokreni/zaustavi 3d prezentaciju

Automatizirani prikaz Sklopive dizalice za spašavanje

Pokreni/zaustavi 3d prezentaciju